Postavy:

Joey Tribbiani
Gina Tribbiani
Micheal Tribbiani
Alex Garrett
Bobbie Morganstern
Zach


vedlejší postavy